Evaluering

”Der skal meget til at holde børnenes aktivitetsniveau på stort set 100 procent, men det lykkedes her. Det handler om, at udstillingen er lavet på en måde, hvor børnene ikke gennemskuer den på fem minutter og derefter mister fokus.” Lærer, der har haft en 6. klasse med på en Fang Fortællingen-udstilling.

Fang Fortællingen
Garmanns hemmelighed og leg med stop-motion i forbindelse med udstillingen. Foto: Christoffer Askman

Ved projektets afslutning i januar 2019 er der blevet lavet en ekstern evaluering af Center for Faglig Formidling.

Tre af udstillingerne blev brugt som cases til evalueringen. Der blev observeret i udstillingerne under planlagte besøg med en børnehave og to skoleklasser, og der blev interviewet pædagoger, lærere og elever.

Den overordnede konklusion fra rapporten er:

Den overordnede vurdering er, at Fang Fortællingen til fulde har opfyldt projektets kvalitative mål. Indtil nu har omkring 8.600 børn deltaget i en udstilling i forbindelse med bibliotekets formidlingstilbud, og flere kommer til i de kommende år. Kvalitative evalueringer viser, at børn, pædagog, lærere og biblioteksmedarbejdere i høj grad oplever,
at udstillingerne lykkes med at skabe rammer for, at børnene fanges af fortællingen.
Udstillingerne er af høj kvalitet og indbyder til både leg og læring,
biblioteksmedarbejderne faciliterer succesfuldt niveautilpassede læselege, og børnene udtrykker nysgerrighed og engagement for udstillingerne.

Udvalgte citater:

”Der har været en stemning af leg, nysgerrighed, fantasi og gode snakke med udgangspunkt i litteraturen, og børnene er tydeligt blevet fanget af fortællingen og universet,”  Center for Faglig Formidling om besøgene i udstillingerne.

”Når man står i baggrunden, bliver man jo ekstra opmærksom på, hvad der egentlig bliver sagt mellem børnene. Og måske især hvad der ikke bliver sagt,” fortæller en lærer.

”Når lokalet ændrer sig, og der er nye voksne, så bliver børnene mere opmærksomme. Det gør et stort indtryk på dem, og de kan huske det i lang tid bagefter. Det gør det nemmere for os voksne at referere til bøger og temaer bagefter,” fortæller en lærer.

”Børnene har leget både med og uden fagligt fokus, pædagog og lærere har støttet og observeret, og biblioteksmedarbejdere har faciliteret det hele med stort engagement. Udstillingerne var flotte, indbydende og robuste. Der har været en stemning af leg, nysgerrighed, fantasi og gode snakke med udgangspunkt i litteraturen, og børnene er tydeligt blevet fanget af fortællingen og universet,” Center for Faglig Formidling.

Læs den fulde evaluering her: Evalueringsrapport Fang Fortællingen_Center for Faglig Formidling

%d bloggers like this: